Jeszcze w ubiegłym roku podatnicy mieli możliwość wnioskowania, by to pracodawca rozliczył ich z fiskusem. Po likwidacji PIT-40, podatnik nie jest skazany na samodzielne wypełnianie deklaracji. Może zrobić to za niego urząd skarbowy po złożeniu wniosku PIT-WZ.

Termin rozliczenia większości deklaracji mija końcem kwietnia. Podatnik, który chce uniknąć błędów i ściągnąć z siebie część obowiązków podatkowych może wnioskować, by organ skarbowy wypełnił za niego zeznanie. Nie musi tym samym odwiedzać urzędu, gdyż wniosek PIT-WZ przesyłać należy wyłącznie drogą elektroniczną.

Co daje PIT-WZ?

„Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym” – czytamy na stronie Ministerstwa Finansów. Ewentualne błędy mogą wynikać chociażby z przepisywania kwot zawartych z zeznaniu, które podatnik otrzymuje od płatnika (PIT-11). Rola podatnika jest ograniczona do przesłania wniosku i jego akceptacji lub odrzucenia. Rozwiązanie to nie wyklucza skorzystanie z preferencji podatkowych. We wniosku podatnik może bowiem skazać sposób odliczenia (składanie deklaracji z małżonkiem, czy wykorzystanie ulg podatkowych). Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ przygotuje zeznanie podatkowe PIT-37. Należy pamiętać, by złożyć PIT-WZ samodzielnie, bez pośrednika, w terminie do 16 kwietnia 2018 roku. Z PIT-WZ może skorzystać każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który uzyskuje dochodu od płatnika.

Jakich informacji potrzebują urzędnicy?

Wniosek o sporządzenie zeznania należy złożyć za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej. W przypadku dwóch pierwszych form, podatnik będzie musiał przygotować kwotę uzyskanego przychodu w 2016 roku, którą wykazał w ostatnim zeznaniu PIT. Niezbędny jest także podpis elektroniczny.

Wniosek należy uzupełnić o dane identyfikacyjne podatnika, a także małżonka w przypadku wspólnego rozliczenia. O tym, kiedy opłaca się rozliczyć PIT z małżonkiem przeczytasz tutaj>>>. Fiskus wymaga także informacji o kosztach uzyskania przychodów i korzystania z ulg podatkowych. W przypadku korzystania z ulgi na dzieci niezbędne jest także podanie informacji o liczbie dzieci, ich danych identyfikacyjnych oraz wskazanie okresu, za jaki przysługuje ulga.

Wypełnienie deklaracji za podatnika zajmie fiskusowi nie dłużej niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie PIT. Podatnik zostanie poinformowany o sporządzeniu deklaracji drogą mailową nie wcześniej jednak niż 15 marca 2018 roku. Wówczas będzie mógł zaakceptować lub odrzucić sporządzone zeznanie. Akceptacja deklaracji oznacza złożenie jej fiskusowi a odrzucenie jej wiąże się z koniecznością samodzielnego rozliczenia się z fiskusem.

Jak potwierdzić tożsamość w sieci?

Z racji, że wniosek PIT-WZ składany jest wyłącznie droga elektroniczną, niezbędne jest przygotowanie danych, za pomocą których podatnik będzie mógł uwierzytelnić się w sieci. Do danych autoryzacyjnych należy m.in. podpis elektroniczny. Wystarczy podać swoje dane (imię, nazwisko, identyfikator podatkowy, datę urodzenia) oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym złożonym za rok 2016. System wskaże, jakie dane należy uzupełnić. Nie każdy podatnik dysponuje jednak podpisem elektronicznym. Taka samą rolę spełnia także Profil Zaufany jako bezpłatny podpis elektroniczny. Można go założyć w prawie każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do dyspozycji podatników jest także płatny, kwalifikowany podpis elektroniczny. By wykorzystać go we wniosku, należy podać kod PIN.
We wniosku PIT-WZ należy wskazać także adres e-mail. Na ten adres urząd przesyła informację o udostępnieniu zeznania podatkowego PIT-37, sporządzonego na podstawie PIT-WZ. Adres ten jest także potrzebny do tego, aby zapisać wniosek PIT-WZ i go później odszukać, wysłać i sprawdzić status przetworzenia wysłanego wniosku oraz zaakceptować albo odrzucić rozliczenie PIT-37, które udostępni urząd skarbowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu danych zawartych we wniosku o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy.