Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nie widzi potrzeby zmieniania zasad pomiaru prędkości. Domaga się tego rzecznik praw obywatelskich.

Zgodnie z obowiązującymi dziś regulacjami karze się kierowców za przekroczenie dozwolonej prędkości nawet o 1 km/h. Profesor Marcin Wiącek chciałby podwyższenia tego progu do 4 km/h. Tłumaczy to m.in. błędem pomiarowym, którym są obarczone wszystkie urządzenia. W przypadku tych, którymi posługuje się policja, może on wynieść nawet 3 km/h.

Powodem interwencji rzecznika są liczne skargi, które od połowy zeszłego roku wpływają do jego biura. Są one pokłosiem rozporządzenia MSWiA z 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1915). ,,Zawiera ono m.in. w tabeli E10 taryfikator stanowiący podstawę wymiaru grzywny za przekroczenie prędkości do 10 km/h, czyli faktycznie od 1 do 10 km/h” – czytamy w stanowisku RPO.

Jak zauważa Marcin Wiącek, wątpliwości co do prawdziwości odczytu mogą mieć znaczenie nie tylko w przypadku rozstrzygania, czy doszło do wykroczenia, lecz także przy ocenie jego wagi. ,,Przykładowo: gdy laserowy miernik prędkości wskaże przekroczenie o 31 km/h, to można argumentować, że kierowca w istocie przekroczył prędkość o 28 km/h – a wtedy kierowca dostaje mniej punktów karnych (siedem zamiast dziewięciu)” – wskazano w piśmie skierowanym do MSWiA. Analogiczna sytuacja może wystąpić przy zatrzymywaniu prawa jazdy, co następuje automatycznie, gdy kierujący pojazdem przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h.

Dziś kierowca, który nie zgadza się z rzetelnością pomiaru, może nie przyjąć mandatu i próbować dociekać prawdy w sądzie. Zdaniem RPO powinno się jednak przyjąć rozwiązanie funkcjonujące od lat we Francji i uwzględniać błąd pomiaru, odejmując zawsze 3 km/h.

MSWiA nie zgadza się z tą argumentacją. W odpowiedzi nadesłanej przez Macieja Wąsika wskazano, że sprzęty służące do pomiarów są poddawane drobiazgowym testom, a przywołane przez rzecznika wartości to tzw. błędy graniczne. Natomiast grzywna za przekroczenie prędkości do 10 km/h wynosi raptem 50 zł. Nowe przepisy służą zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Resort chwali się także tym, że zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej w Polsce nastąpił największy spadek śmiertelnych wypadków drogowych. Wskaźnik liczby zabitych w przeliczeniu na milion mieszkańców zmalał z 77 osób w 2019 r. do 51 w 2022 r. ©℗