W sądach powszechnych zaczyna utrwalać się linia orzecznicza, zgodnie z którą wprowadzona w 2017 r. zasada niezmienności składu nie ma zastosowania, gdy sędzia zmienia miejsce służbowe w wyniku awansu do sądu wyższego rzędu. To pokłosie uchwały Sądu Najwyższego z 13 marca 2020 r. (patrz: grafika). W rezultacie rozstrzygnięcia, które zapadły z udziałem awansowanych sędziów, są uchylane, co oczywiście prowadzi do wydłużania toku postępowań.