Setki, a może i tysiące spraw do powtórki. Taki może być skutek nieprawidłowej interpretacji wprowadzonego w 2017 r. przepisu mówiącego o niezmienności składu orzekającego. Zaczyna się bowiem utrwalać linia orzecznicza, zgodnie z którą zasada ta nie ma zastosowania, gdy sędzia zmienia miejsce służbowe na skutek awansu do sądu wyższego rzędu. Po tym, jak w marcu 2020 r. wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy, w taki sam sposób zaczynają orzekać sądy powszechne i uchylać wyroki wydawane przez sędziów orzekających bez odpowiedniej delegacji. Przykładem może być sytuacja w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
Uchylone wyroki