Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, zespół ds. zmian w kodeksie etyki adwokackiej miał przedstawić NRA projekt wykreślenia par. 50 ust. 3. Stanowi on, że: „Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy”.
Usunięcie tej regulacji miałoby – wedle zwolenników takiego kroku – m.in. ułatwić konkurowanie z kancelariami odszkodowawczymi. Podmioty te często nie wymagają od klienta jakiejkolwiek opłaty na początku sprawy, ale po jej zakończeniu biorą dla siebie część uzyskanej od przeciwnika procesowego kwoty. Uczestnicy dyskusji, która odbyła się na weekendowym posiedzeniu NRA, zwracali uwagę, że zmiana pozwoliłaby na bezkrytyczne przyjmowanie spraw rozliczanych tylko w formie success fee.