To kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym uznano, że osoby wykonujące niektóre funkcje w samorządzie prawniczym podlegają przepisom o udostępnianiu informacji publicznej. Wcześniej podobny zapadł w stosunku do diet pobieranych przez członków Naczelnej Rady Adwokackiej. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie nie kwestionowała, że zarobki jej władz powinny być jawne. Uznała natomiast, że nie dotyczy to kierownika szkolenia aplikantów, który jej zdaniem nie pełni funkcji publicznej. Dlatego też odmówiła podania jego danych. NSA uznał, że jest do tego zobowiązana.
Z wnioskiem o udostępnienie zarobków władz warszawskiej OIRP wystąpiła w 2019 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Był to element szerszych działań.