Chodzi o Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto. Autorem pytania jest sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek i zarazem rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. W swoim wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pyta on ponadto, czy sądem w rozumieniu prawa unijnego jest sąd, w składzie którego zasiada osoba rekomendowana przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, a uczestnikom konkursu nominacyjnego nie przysługiwało odwołanie do sądu.
Wadliwa procedura