Ustawa wprowadza obowiązkowe posiedzenie wstępne, na którym sędzia wraz z prokuratorem i obrońcą będzie ustalał przebieg rozprawy głównej. Do tej pory wyznaczenie takiego posiedzenia było obowiązkowe, gdy istniało podejrzenie, że w sprawie trzeba będzie wyznaczyć przynajmniej pięć terminów rozpraw. Przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce posiedzenia wstępne wyznaczano w ok. 1 proc. długotrwałych spraw. Teraz sąd nadal będzie mógł zaniechać organizowania posiedzenia wstępnego, ale będzie musiał sporządzić uzasadnienie dla takiej decyzji. Oprócz tego udział w posiedzeniach wstępnych będzie obowiązkowy dla prokuratorów. Tak samo jak w posiedzeniu w przedmiocie wydania listu żelaznego. Dodatkowo możliwość wydania takiego „glejtu” przez sąd będzie uzależniona od braku sprzeciwu prokuratora.
Nowelizacja przewiduje również zakaz przeprowadzania zbiórek pieniędzy na kaucje i daje prokuratorowi prawo sprzeciwu wobec zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe do czasu zbadania legalności pochodzenia wpłaconych środków.