Jakie są największe wyzwania przed komisją etyki w tej kadencji?
Zadaniem na najbliższe pięć miesięcy będzie wypracowanie ujednoliconych zasad etycznych z uwagi na interesy zarówno tych, którzy tworzą adwokaturę od wielu lat, jak i postrzeganie rzeczywistości przez tych, którzy dopiero weszli do zawodu. Druga rzecz to zmierzenie się z digitalizacją rzeczywistości zawodowej.