W spotkaniu - jak poinformowano na stronie prezydenta - oprócz minister Ignaczak-Bandych ze strony Kancelarii Prezydenta uczestniczyli: minister Małgorzata Paprocka oraz doradcy prezydenta mec. Rafał Kos i mec. Paweł Mucha. Z kolei samorządy zawodowe reprezentowali: prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Włodzimierz Chróścik, członek KRRP mec. Rafał Stankiewicz, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Rafał Dębowski oraz były prezes NRA Andrzej Zwara.

"Tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w szczególności regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii Covid-19" - poinformowano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Projekt nowelizacji Kpc przygotowany w resorcie sprawiedliwości odnosi się m.in. rozszerzenia elektronicznych licytacji. Ponadto m.in. w ramach nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem Covid-19 projekt zawiera zmiany dotyczące procedur cywilnych w kwestiach doręczeń oraz modyfikacje dotyczące liczebności składów orzekających poprzez możliwości orzekania w II instancji w składach jednoosobowych.

Te proceduralne zmiany są krytykowane przez adwokatów i radców. "Wprowadzenie zasady, iż w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego w sposób istotny obniża standard rzetelnego, sprawiedliwego procesu" - oceniała NRA.

Ponadto w projekcie przewidziano szersze niż dotychczas możliwości rozstrzygania w czasie epidemii spraw na posiedzeniach niejawnych. Ten pomysł także jest krytykowany przez prawnicze samorządy zawodowe.

W zeszłym tygodniu przedstawiciele adwokatów oraz radców prawnych spotkali się już w sprawie tego projektu w Ministerstwie Sprawiedliwości z wiceminister Anną Dalkowską. "Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad tą propozycją legislacyjną i wypracowania alternatywnych, satysfakcjonujących nasze środowiska zawodowe propozycji" - informowano wówczas.

Pierwsze czytanie tego projektu zmian w Kpc zaplanowano na posiedzeniu Sejmu przewidzianym na 24 i 25 lutego.