Projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego został przyjęty przez Radę Ministrów 8 grudnia br. „Rząd chce uczynić kolejny krok na drodze cyfryzacji usług publicznych i umożliwić prowadzenie sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne – na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie. Rozwiązanie to jest szczególnie ważne w czasie trwania pandemii COVID-19” – komunikowało wówczas Centrum Informacyjne Rządu.

Wątpliwości sędziów