Czasu do rozpoczęcia sezonu maturalnego jest coraz mniej. Trwają ostatnie powtórki i przygotowania, a maturzyści zastanawiają się nad poziomem trudności nadchodzących egzaminów. Harmonogram egzaminacyjny CKE jest już od dawna znany – kiedy poznamy wyniki tegorocznych matur?

Kiedy wyniki matur 2024?

Zasady podawania wyników matur są ściśle określane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zgodnie z aktualnym harmonogramem maturalnym wyniki egzaminów dojrzałości zostaną podane w następujących terminach:

  • 9 lipca 2024 – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego,
  • 10 września 2024 – ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego.

Kiedy dodatkowe terminy matur?

Data lipcowa dotyczy egzaminów przeprowadzonych w terminie podstawowym i dodatkowym. Przypomnijmy – terminy dodatkowe matur są przewidziane dla uczniów, którzy ze względów losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminów dojrzałości w terminach majowych. Zgodnie z harmonogramem CKE matury 2024 w terminie dodatkowym odbędą się:

  • 3 czerwca, godz. 9:00 – język polski pisemny, poziom podstawowy,
  • 4 czerwca, godz. 9:00 – matematyka, egzamin pisemny, poziom podstawowy,
  • 5 czerwca, godz. 9:00 – języki obce nowożytne, poziom podstawowy.

Egzaminy pisemne w terminach dodatkowych zakończą się 17 czerwca. Egzaminy ustne w terminach dodatkowych są przewidziane od 10 do 12 czerwca.

Jak sprawdzić wyniki matur w Internecie?

CKE udostępnia wyniki online w systemie ZIU – Zintegrowany Interfejs Użytkownika [ziu.gov.pl]. Aby uzyskać dostęp do wyników maturzyści muszą zalogować się w systemie za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Do systemu można się również zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu lub kodu OR (aplikacja mObywatel 2.0). Dane w systemie są przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Wyniki online zostaną podane 9 lipca 2024. Od tego dnia maturzyści mogą również odbierać osobiście świadectwa maturalne.

Czy można uzyskać wgląd do matury?

W razie jakichkolwiek wątpliwości (np. wydanej oceny egzaminu maturalnego) absolwent ma prawo wglądu – w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectw – do arkuszy maturalnych. Szczegółowe informacje na temat terminów i metod składania wniosków o wgląd do ocenionej matury znajdują się na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Ze stron OKE można pobrać wzory wniosków. Przesłanie wniosku odbywa się zazwyczaj poprzez system ZIU lub pocztą. Warto zwrócić uwagę na daty wymagane przez OKE odnośnie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wgląd do sprawdzonych i ocenionych matur. W trakcie wglądu do matury wnioskodawca ma prawo m.in. do robienia zdjęć części lub całości pracy. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie oceny maturzysta może złożyć wniosek do OKE o weryfikację sumy punktów.

Kiedy będzie można poprawić maturę 2024?

Jak przypomina CKE, terminy poprawkowe matur są takie same dla egzaminu w Formule 2023 (zdaje go większość maturzystów), jak i dla Formuły 2015. Egzamin poprawkowy jest przewidziany dla wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do matur ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali jednego egzaminu w części ustnej lub pisemnej. Informacja odnośnie miejsca zdawania egzaminu poprawkowego będzie dostępna na stronie internetowej właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 9 sierpnia 2024. Terminy matur poprawkowych 2024:

  • 20 sierpnia, godz. 9:00 – część pisemna egzaminu,
  • 21 sierpnia – część ustna egzaminu (język polski, języki obce nowożytne, języki mniejszości narodowych).
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024