Rok 2024 możemy przywitać podwyżkami kosztów ogrzewania. Mechanizmy osłonowe obowiązują tylko do końca roku. Co dalej? Nie wiadomo. Ministerstwo Klimatu zapewnia, że przygotowało propozycje rozwiązań, łącznie z gotowymi ustawami. Jednak decyzje dotyczące ewentualnego przedłużenia funkcjonowania mechanizmów osłonowych ma podjąć nowy parlament.

Koniec ochrony w środku sezonu grzewczego

Wraz z końcem roku zakończy się działanie mechanizmów ochronnych dla gospodarstw domowych i tzw. podmiotów wrażliwych zabezpieczające je przed skutkami drastycznych podwyżek surowców energetycznych.

Do 31 grudnia 2023 r. obowiązują następujące rozwiązania ochronne:

  • wsparcie dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej obejmujące, m.in szkoły, przedszkola, szpitale, polegające na ograniczeniu do 40 proc. maksymalnego wzrostu cen dostawy ciepła względem cen obowiązujących 30 września 2022 r.,
  • ograniczenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dodatek elektryczny przysługujący odbiorcom ogrzewającym się energią elektryczną,
  • refundacja podatku VAT-u za gaz przysługująca odbiorcom wrażliwym ogrzewającym się paliwami gazowymi.

Ministerstwo zapewnia: Sytuacja na rynku energii uległa stabilizacji

Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska sytuacja na rynku energii zdecydowanie się poprawiała w stosunku do roku ubiegłego.

Sytuacja na rynku energii uległa stabilizacji, a ceny nośników energii są obecnie zdecydowanie niższe niż ceny obserwowane w najbardziej krytycznym momencie 2022 r. W tym kontekście trzeba mieć na uwadze, że wnioski taryfowe składane przez przedsiębiorstwa energetyczne będą podlegały analizie i ocenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (niezależnego Regulatora), który dba, aby ostateczne ceny płacone przez odbiorców w gospodarstwach domowych odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z przepisami prawa, a w szczególności w razie nieuzasadnionego zawyżenia ich poziomu, Prezes URE odmówi zatwierdzenia takiej taryfy. Niezależnie od tego, stale analizowane są możliwe rozwiązania w zakresie kontynuacji lub modyfikacji mechanizmów osłonowych – zapewniło, w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Minister Moskwa: Magazyny pełne gazu

Szefowa resortu klimatu w zeszłotygodniowym poście zamieszczonym na platformie X podkreślała, że gazu w aktualnym sezonie grzewczym nie zabraknie. Pani Minister podkreślił, iż Polska nie już już uzależniona od jednego kierunku dostaw. – (…) Nasz system gazowy jest dobrze przygotowany na sezon zimowy 2023/2024 – magazyny, podobnie jak w latach ubiegłych, są całkowicie wypełnione. Nie jesteśmy też już uzależnieni od jednego kierunku dostaw, co wzmacnia bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i regionu Europy Środkowo-Wschodniej – napisała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Przedłużenie mechanizmów osłonowych: Decyzję podejmie nowy parlament

Czy obowiązujące w tym roku rozwiązania ochronne dla gospodarstw domowych i tzw. podmiotów wrażliwych zabezpieczające je przed skutkami drastycznych podwyżek surowców energetycznych będą kontynuowane w 2024 r.? Zapytane o to Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapełniło, że jest przygotowane na taką okoliczność.

MKiŚ przygotowało takie rozwiązania w kilku wariantach także na przyszłość, łącznie z gotowymi ustawami. Decyzje dotyczące ewentualnego przedłużenia funkcjonowania mechanizmów osłonowych będzie podejmował nowy parlament– przekazało Ministerstwo.