Miasta chcą ograniczyć wznoszenie płotów wokół blokowisk. Mogą wykorzystać do tego ustawę krajobrazową.
Ustawa, której inicjatorem był prezydent Bronisław Komorowski, weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku. Jej głównym celem było umożliwienie samorządom rozprawienia się z wszechobecnymi, często nielegalnymi reklamami. Obecnie samorządy w całym kraju pracują nad uchwałami, w których określą zasady ich sytuowania (prace zakończą się najpóźniej do końca tego roku). Ale wiele lokalnych władz zamierza pójść z ograniczeniami dużo dalej niż tylko reklamy.
Takie plany ma np. Lublin. – Miasto zamierza w ramach uchwały regulować także inne kwestie niż reklama, m.in. tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych na ogródki gastronomiczne (dziś Lublin ma w tym zakresie zasady uzgodnione z restauratorami, ale nie mają one charakteru prawa obowiązującego, są raczej przedmiotem swoistej umowy społecznej – red.), zasady umieszczania małej architektury, a także niepodejmowany do tej pory temat grodzeń osiedli, któremu miasto chce się przyjrzeć w trakcie przygotowywania projektu i konsultacji – tłumaczy Beata Krzyżanowska, rzeczniczka prezydenta miasta.