Jeśli Ministerstwo Rolnictwa nie skoryguje projektu ustawy dotyczącej obrotu nieruchomościami rolnymi, rozwój terenów podmiejskich stanie pod znakiem zapytania – uważają deweloperzy
Zakończyły się już konsultacje społeczne projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ma ona zapobiec spekulacjom ziemią rolną po 1 maja 2016 r. Tego dnia mija bowiem 12 lat członkostwa Polski w UE, a jednocześnie embargo na zakup gruntów rolnych przez cudzoziemców.
W ocenie deweloperów projektodawca poszedł jednak za daleko, a wejście w życie ustawy w proponowanym kształcie może doprowadzić do spadku inwestycji budowlanych w kraju.