Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewnia, że od nowego 2023 roku inwestorzy będą mogli wybudować na własne potrzeby znacznie większe niż dotychczas budynki - bez pozwolenia. Obecnie według obowiązujących od stycznia 2022 r. przepisów budowlanych każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej w uproszczonej procedurze dom do 70 m kw. Od nowego roku metraż może wykroczyć poza pułap 70 mkw – jednak pod pewnymi warunkami.

Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia. Stan na rok 2022

Od początku 2022 roku budowa domu jednorodzinnego tylko na podstawie zgłoszenia jest możliwa do 70 mkw .

Przepisy do minimum ograniczają formalności. Każdy może rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez:

 • uzyskania pozwolenia na budowę,
 • obowiązku ustanowienia kierownika budowy,
 • oraz prowadzenia dziennika budowy.

Okres budowlany jest skrócony o kilka tygodni.

Według przepisów Prawa budowlanego dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy bez pozwolenia to:

 • jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący;
 • dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje;
 • dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
 • dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe.

Natomiast dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy bez pozwolenia to:

 • parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej;
 • dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m.

Przepisy dają możliwość budowy jednego domu rekreacyjnego na każde 500 m kw. działki.

Kto może wybudować dom bez pozwolenia do 70 mkw.

Bez pozwolenia wybudować dom do 70 m kw może każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.

Budować może każdy, kto ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (tytuł prawny).

Budowa domu do 70 mkw. Tytuł prawny

Tytuł prawny wynika z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Budowa domu bez pozwolenia – nawet powyżej 70 mkw. Przepisy w 2023 roku

MRiT planuje dalsze uproszczenie procedury budowlanej. Projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada, że będzie można budować także domy jednorodzinne nawet powyżej 70 mkw na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie z projektem budowlanym

Aby rozpocząć budowę inwestor, zamiast uzyskać pozwolenie na budowę, będzie dokonywał zgłoszenia z projektem budowlanym.

Znowelizowane przepisy pozwolą rozszerzyć obecny katalog wznoszonych budynków o wszystkie domy jednorodzinne, bez względu na powierzchnię. Jak zapewnia MRiT, jeśli zaczniemy budować nawet 150-200 metrowy dom, to również pozwolenie nie będzie potrzebne. Jaki jest warunek?

Warunki budowy domu bez pozwolenia

Wznoszony budynek:

 • nie może być wyższy niż dwie kondygnacje,
 • musi być wybudowany na własne potrzeby.

Kierownik i dziennik budowy

W przypadku większego niż 70 mkw metrażu ma natomiast pozostać obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Baza Projektów Budowlanych

Zniknie natomiast konieczność zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu. Według ministerstwa, jeśli inwestor prawidłowo dokona zgłoszenia, urzędnicy nie będą mogli sprzeciwić się budowie.

W budowie domu pomoże z pewnością Baza Projektów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która ma umożliwić organom nadzoru budowlanego dostęp do projektów budowlanych sporządzonych w postaci elektronicznej. Inwestor nie będzie musiał dołączać papierowej wersji projektu do wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień. Ma wystarczyć wskazanie indywidualnego numer w rejestrze.

W bazie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępne są darmowe projekty domów jednorodzinnych wyłącznie do 70 mkw.W przyszłym roku pojawią się tam też większe budowle.

Likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Rząd zapowiada, że zmianą którą ma wprowadzić od stycznia 2023 roku nowelizacja Prawa budowlanego, będzie likwidacja obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie - w większości przypadków zastąpi je oświadczenie kierownika budowy o jej zakończeniu. Inwestorzy skorzystają z nieruchomości szybciej, bez czekania na decyzję nadzoru budowlanego.

Budynki przydomowe, tarasy, ganki

Warto wspomnieć, iż zniesienie obowiązku pozwoleń na budowę ma dotyczyć nie tylko domów, lecz również budowli przydomowych. Budowanie ze zgłoszeniem obejmie też katalog zadaszonych tarasów do 35 mkw., ganków oraz krużganków.