Informacje zgromadzone przez firmę REAS wskazują, że w minionym kwartale wyraźnie zwiększył się rynkowy udział powstających mieszkań. Ta zmiana wynikała z większej aktywności inwestycyjnej deweloperów i wzmożonego popytu na gotowe lokale. Dzięki danym portalu RynekPierwotny.pl można sprawdzić, jak wymienione czynniki wpłynęły na strukturę mieszkań oferowanych w sześciu największych miastach kraju. Ciekawych informacji dostarcza również odpowiedź na tytułowe pytanie.

Już od końca minionego roku na stołecznym rynku pierwotnym jest widoczne spore ożywienie. Wzrost aktywności deweloperów nie pozostaje bez wpływu na strukturę inwestycji (patrz poniższy wykres). Warszawa obecnie wyróżnia się najniższym odsetkiem ukończonych projektów (53%). W przypadku pięciu innych metropolii analogiczna wartość wynosi od 59% (Wrocław/Kraków) do 73% (Poznań). Stolica cechuje się również najwyższym odsetkiem inwestycji, których termin ukończenia przekracza 12 miesięcy. Takie projekty we wczesnej fazie realizacji stanowią aż 18% lokalnego rynku pierwotnego. Na terenie Gdańska ich udział jest aż trzykrotnie niższy.

Termin ukończenia inwestycji deweloperskich w sześciu największych miastach w kraju / Media
Termin ukończenia inwestycji deweloperskich w sześciu największych miastach w kraju / Media
Reklama

Po przeanalizowaniu dokładniejszych informacji można stwierdzić, że w Warszawie obecnie powstaje aż 129 inwestycji mieszkaniowych. Na kolejnych pozycjach pod względem aktywności deweloperów plasuje się Kraków (66 powstających inwestycji) i Wrocław (55 powstających inwestycji). Na terenie trzech pozostałych miast (Łodzi, Poznania i Gdańska) liczba realizowanych projektów nie przekracza 15 sztuk.

Termin ukończenia mieszkań deweloperskich, które są oferowane w sześciu największych miastach w kraju / Media

Na podstawie danych portalu RynekPierwotny.pl można również sprawdzić rozkład lokali według terminu ukończenia (patrz poniższy wykres). W grupie sześciu analizowanych metropolii jest widoczne spore zróżnicowanie. Największym udziałem gotowych mieszkań cechuje się Poznań (55%) oraz Gdańsk (52%). Na terenie pozostałych lokalizacji analogiczna wartość wynosi od 36% (Warszawa) do 45% (Kraków). Sytuacja Warszawy jest szczególnie interesująca. Stołeczne miasto, podobnie jak Łódź i Wrocław wyróżnia się dużym udziałem mieszkań we wczesnym stadium realizacji. Lokale o terminie ukończenia dłuższym niż rok stanowią aż 35% warszawskiego rynku. W przypadku Wrocławia i Łodzi analogiczne wartości wynoszą odpowiednio 33% oraz 32%.

Termin ukończenia mieszkań deweloperskich, które są oferowane w sześciu największych miastach w kraju / Media

Dokładne dane wskazują, że tylko w Poznaniu do grudnia bieżącego roku nie zostaną ukończone żadne lokale (patrz poniższa tabela). Na terenie Warszawy, Krakowa i Wrocławia jeszcze przed końcem kolejnego kwartału liczba gotowych mieszkań może wzrosnąć o więcej niż 500 sztuk. Ta zmiana będzie miała szczególne znaczenie dla dwóch mniejszych rynków (krakowskiego i wrocławskiego).

Uwagę zwraca również duża podaż warszawskich „M”, które mają zostać ukończone po trzecim kwartale 2015 r. (patrz wyróżnienie w poniższej tabeli). Sprzedaż wielu z tych mieszkań rozpoczęła się podczas zimowego ożywienia. Spora liczba lokali, które wówczas trafiły na stołeczny rynek skutecznie zahamowała wzrost cen.

Andrzej Prajsnar – RynekPierwotny.pl