Więcej mieszkań

Zaproponowana przez resort infrastruktury nowości to odpowiedź na postulaty branży spółdzielczej. Zgodnie z obecną redakcją przepisów uzyskanie rządowego wsparcia na zakup lokalu spółdzielczego możliwe jest jedynie, gdy jego cena jest znana już na etapie składania wniosku o dopłatę. A więc – w przypadku spółdzielni – gdy nieruchomość była wznoszona na zasadach deweloperskich bądź gdy lokal został już zbudowany i rozliczony. To zaś powodowało, że z MdM nie mogli skorzystać członkowie spółdzielni podpisujący z nią dopiero umowę o budowę lokalu. Teraz ma się to zmienić.
„Pierwsze miesiące funkcjonowania programu wykazały, że brak możliwości wsparcia inwestycji realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz swoich członków jest odbierany jako poważna luka i dyskryminacja tej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
W dokumencie wskazuje się, że dzięki zaproponowanej zmianie spółdzielnie mogą się zaangażować w budowę 50 proc. mieszkań więcej niż obecnie. Jak szacuje resort, połowa z nich będzie się kwalifikować do finansowania w ramach MdM.
W noweli zakłada się również wprowadzenie nowych zachęt dla rodzin z dziećmi, które obecnie z programu niemal nie korzystają (osoby posiadające dwójkę dzieci stanowią jedynie 3,6 proc. beneficjentów, te z trójką zaś 0,22 proc.). Ministerstwo postuluje podwyższenie wysokości wsparcia dla małżeństw i osób posiadających co najmniej dwójkę dzieci – do 20 proc. wartości mieszkania.
W przypadku trójki lub większej liczby potomstwa wsparcie wyniosłoby natomiast 25 proc. W przypadku rodzin 2 + 3 dofinansowanie wkładu własnego liczone będzie też od 65 m2, a nie jak obecnie od 50 m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

Więcej kredytobiorców

Projekt modyfikuje także warunki kredytowania nabywanej nieruchomości poprzez wykreślenie zapisu, że z MdM mogą korzystać jedynie ci, którzy biorą kredyt hipoteczny w PLN.
Uzasadnieniem dla proponowanej – porządkującej – zmiany są rozwiązania wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego w rekomendacji S. Zgodnie z nią od 1 lipca 2014 r. bank powinien udzielać klientom detalicznym kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód.
Ci natomiast, którzy w ocenie instytucji kredytującej nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, będą mogli korzystać z pomocy dodatkowego kredytobiorcy. Nie będzie musiał być nim jednak – w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań – nikt z rodziny.

Nowela zakłada wprowadzenie nowych zachęt dla rodzin z dziećmi

Etap legislacyjny
Projekt ustawy przesłany do konsultacji