Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt nowelizacji ustawy o MdM. Po uważnym przeanalizowaniu tego dokumentu można stwierdzić, że rząd planuje kilka zmian, które wcześniej nie były zapowiadane. Z całą pewnością największą niespodzianką jest kolejna propozycja podwyższenia dopłat dla osób wychowujących przynajmniej trójkę dzieci.

Rodziny wielodzietne mogą otrzymać pomoc większą o 117%

Media

Program Mieszkanie dla Młodych miał wspierać głównie rodziny. Według optymistycznych założeń dopłaty mieszkaniowe powinny poprawić sytuację demograficzną Polski. Po upływie pierwszych siedmiu miesięcy działania MdM-u okazało się jednak, że ponad trzy czwarte beneficjentów rządowej pomocy to osoby bezdzietne (patrz poniższa tabela). Single nieposiadający dzieci stanowią aż 52% wszystkich uczestników programu Mieszkanie dla Młodych. Warto również dodać, że do 31 lipca b.r. z dopłat do wkładu własnego skorzystało jedynie 17 rodzin wychowujących przynajmniej trójkę dzieci.

Media

W związku z powyższym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) postanowiło dodatkowo zachęcić rodziny wielodzietne do wnioskowania o preferencyjne kredyty. Nowelizacja ustawy o MdM przewiduje zwiększenie powierzchni służącej do obliczania dopłat. W przypadku rodzin wychowujących przynajmniej trójkę dzieci graniczny metraż ma wzrosnąć z 50 mkw. do 65 mkw. To oznacza, że osoby kupujące dom lub duże mieszkanie (> 65 mkw.) otrzymają dopłatę naliczoną z uwzględnieniem 65 mkw. (a nie 50 mkw.). Dla lokali o powierzchni nieprzekraczającej 65 mkw. podstawą do ustalenia pomocy finansowej będzie faktyczny metraż. Podniesienie limitu dotowanej powierzchni dla rodzin wielodzietnych dodatkowo zwiększy premię wypłacaną za przyjście na świat kolejnego dziecka (zmiana może wynieść nawet 30%).

Zwiększenie dotowanej powierzchni w połączeniu ze wzrostem wskaźnika przeliczeniowego (z 15% do 25%) będzie skutkowało bardzo znaczącą podwyżką pomocy finansowej dla rodzin wielodzietnych. Skutki planowanej zmiany przedstawia poniższa tabela. W pierwszym wariancie dopłata dla warszawskiej rodziny „2+3”, która kupiła mieszkanie wzrosło aż o 116,67% (z 41 774 zł do 90 511 zł). Przykładowi beneficjenci MdM-u po spełnieniu dodatkowego warunku (narodziny lub adopcja kolejnego dziecka w ciągu 5 lat) mogliby otrzymać 18 102 zł. Łączna wartość pomocy mieszkaniowej dla takiej rodziny przekroczyłaby 108 613 zł.

Ewentualne zwiększenie limitu dotowanej powierzchni odczują też wielodzietni nabywcy domów. W drugim przykładzie dopłata dla rodziny kupującej budynek o powierzchni 105 mkw. wzrosła o 35 457 zł (116,67%).

Zakup gotowego mieszkania nie będzie już problemem

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bez wcześniejszej zapowiedzi zaproponowało jeszcze jedną istotną zmianę w zasadach programu MdM. Dzięki tej modyfikacji przepisów dopłata dla osoby kupującej gotowe mieszkanie będzie mogła zostać przekazana przed podpisaniem umowy sprzedaży. Wspomniane rozwiązanie powinno wyeliminować problemy, z którymi obecnie boryka się część nabywców ukończonych lokali. Takie osoby przed podpisaniem aktu notarialnego nie mogą wpłacić kwoty stanowiącej 100% ceny mieszkania. W rezultacie banki finansujące inwestycję deweloperską dość często blokują bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu i jego sprzedaż.

Nowelizacja uwzględnia również wcześniejsze zapowiedzi

Warto wspomnieć, że opublikowany projekt nowelizacji ustawy o MdM zawiera wszystkie rozwiązania, które już wcześniej zapowiadało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z marcowymi obietnicami MiIR przygotował zmiany pozwalające na dotowanie wszystkich mieszkań spółdzielczych z rynku pierwotnego. Dodatkowo resort infrastruktury i rozwoju chce wprowadzić możliwość uzyskania dopłaty do lokalu, który powstał w wyniku adaptacji lub przebudowy. Popularność preferencyjnych kredytów ma się zwiększyć dzięki zmianie pozwalającej na zaciągnięcie ich z dowolną osobą (obecnie współkredytobiorcą może być tylko członek rodziny). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w nowelizacji ustawy o MdM uwzględniło również zapowiadane zwiększenie dopłat dla rodzin wychowujących dwójkę dzieci. Taka pomoc finansowa z uwagi na podwyższenie wskaźnika przeliczeniowego (z 15% do 20%) powinna wzrosnąć o jedną trzecią.

Wszystkie wymienione zmiany (podobnie jak podwyżki dopłat dla rodzin wielodzietnych) mogą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Nowelizacja ustawy o MdM na razie znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Dlatego osoby zainteresowane rządowymi dopłatami powinny uważnie śledzić przebieg dalszych prac legislacyjnych.

Andrzej Prajsnar, RynekPierwotny.pl