Nabycie mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej nie zasługuje na wsparcie z programu Mieszkanie dla Młodych. To luka – twierdzą prawnicy. Resort rozważa zmianę ustawy.
Zgodnie z art. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304) dofinansowanie wkładu własnego w programie Mieszkanie dla Młodych może zostać udzielone w związku z nabyciem nowo wybudowanego lokalu. Warunkiem jest, by sprzedający budował je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a kupujący zaciągnął na ten cel kredyt.

Najtańsze odpadają