Skomplikowane zasady działania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych sprawiają, że wiele osób ma wątpliwości, czy może zostać jego beneficjentami. Home Broker odpowiedział na sześć pytań, które zadają klienci zainteresowani udziałem w programie.

Pytanie: Mam działkę budowlaną, ale na razie nie zamierzam budować domu, tylko kupić mieszkanie. Czy mogę skorzystać z dofinansowania w ramach MdM?

Odpowiedź: Według ustawy z MdM skorzystać nie mogą osoby, które posiadają na własność dom lub mieszkanie albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Posiadacz działki, bez względu na jej przeznaczenie, może zostać beneficjentem MdM.

Pytanie: Jestem właścicielem połowy mieszkania, czy to wyklucza mnie z programu MdM?

Reklama

Odpowiedź: Program jest przeznaczony dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie/dom na własność - i określenie „na własność” jest tu kluczowe. Z dopłat nie są wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania/domu, nawet jeśli będzie to 99 procent. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w przypadku posiadania przez małżeństwo wspólnie zakupionego po ślubie mieszkania, mamy do czynienia ze współwłasnością łączną a nie ułamkową - w tym wypadku z dofinansowania MdM skorzystać już nie można.

Pytanie: Czy cudzoziemiec może skorzystać z MdM?

Odpowiedź: Ustawa o MdM nie nakłada żadnych wymagań dotyczących obywatelstwa, określa jedynie, że mieszkanie kupowane na kredyt z dofinansowaniem ma być położone w Polsce. Warto jednak pamiętać, że ustawa to jedno, a oferta banków – drugie. Cudzoziemcy powinni więc najpierw poszukać takiej instytucji, która będzie chciała udzielić im kredytu.

Pytanie: Mam mieszkanie kupione z dopłatą, wkrótce zamieszka w nim ze mną partnerka, z którą zamierzam się pobrać. Czy będę musiał oddać dofinansowanie?

Odpowiedź: Zamieszkanie partnera czy partnerki z beneficjentem MdM, podobnie jak zawarcie związku małżeńskiego (nawet z osobą posiadającą mieszkanie), nie jest przesłanką do utraty prawa do dopłat i zwrotu otrzymanego dofinansowania. Nieruchomość nadal jest własnością beneficjenta, nie jest to wynajęcie ani użyczenie mieszkania, które skutkują utratą prawa do dopłaty.

Pytanie: Czy do kredytu MdM mogą dołączyć współkredytobiorcy w sytuacji, gdy np. zainteresowanemu kupnem mieszkania brakuje zdolności kredytowej?

Odpowiedź: Jeśli mimo dopłaty ze strony skarbu państwa klient nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej do uzyskania odpowiedniej kwoty kredytu, do umowy mogą przystąpić np. jego rodzice czy inni bliscy. Ustawa wymienia następujące osoby, które mogą to uczynić: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha oraz teściowie nabywcy.

Pytanie: Czy para pozostająca w związku nieformalnym może skorzystać z MdM?

Odpowiedź: Nie, o dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych ubiegać może się tylko małżeństwo lub jedna osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Nie ma możliwości, by z dopłat skorzystała para bez ślubu (każda z tych osób może skorzystać z programu sama, mogą też zrobić to równocześnie, ale nie mogą starać się o dopłaty razem) lub jedno z małżonków.

Masz pytanie, na które Home Broker jeszcze nie odpowiedział? Napisz na mdm@homebroker.pl.

Marcin Krasoń, Home Broker