Flesz administracyjny z 3 czerwca 2016 roku.
Eksmisja z mieszkań służb mundurowych
Już po raz kolejny rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych w sprawie eksmisji na bruk z mieszkań pozostających w dyspozycji resortu. W czerwcu u.br. uzyskał informację, że w MSW pracuje zespół roboczy ds. analizy resortowych przepisów mieszkaniowych dotyczących opróżniania i eksmisji osób nieuprawnionych z lokali mieszkalnych, będących w zarządzie, administracji i dyspozycji poszczególnych służb mundurowych, podległych lub nadzorowanych przez MSW. Weszli do niego m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Główniej Straży Granicznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak do tej pory RPO nie otrzymał informacji, jak przebiegają prace nad zmianą przepisów i dostosowaniem ich do obowiązującej ochrony przed eksmisją na bruk. Prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619) nie zapewnia nawet minimalnej ochrony przed bezdomnością, bo organ administracyjny ma wręcz obowiązek eksmitować nawet osoby niepełnosprawne, nieletnie, w podeszłym wieku i w ciąży, bez zapewnienia jakiegokolwiek schronienia.
Wojewoda oceni potrzeby zdrowotne mieszkańców
Pomorskie ma już wojewódzką radę ds. potrzeb zdrowotnych. Przewodniczącym został wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, a na inauguracyjnym spotkaniu wojewoda Ryszard Stachurski wręczył jej członkom akty powołania. Oprócz konsultantów wojewódzkich w skład rady wojewoda powołał ośmiu członków wyróżniających się wiedzą z zakresu zdrowia publicznego. Rada działać będzie na podstawie uchwalonego regulaminu, natomiast o jej potrzeby organizacyjne zadba urząd obsługujący wojewodę.
Dla województwa zostanie opracowana regionalna mapa potrzeb zdrowotnych, uwzględniająca specyfikę społeczności lokalnych. Dwie pierwsze mapy dotyczące wyłącznie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego sporządzi minister zdrowia: do 1 kwietnia 2016 r. (za okres od 30 czerwca 2016 r. do końca 2018 r.) oraz do 31 maja 2018 r. (na lata 2019–2021). Natomiast kolejne, raz na pięć lat, będzie już opracowywał wojewoda w porozumieniu z radą. Następnie, na podstawie mapy, wojewoda wskaże priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej na taki okres, jaki ona obejmuje. Musi przy tym uwzględnić stan zdrowia mieszkańców oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości, do czego zobowiązuje go art. 95c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Sobota z paszportem
Załatwianie spraw paszportowych, zwłaszcza przed wakacjami, sprawia często kłopoty osobom pracującym. By temu zaradzić, w niektóre soboty będzie czynny referat paszportów. 6 czerwca będzie można złożyć wniosek paszportowy, po uprzedniej rezerwacji terminu – zapowiada wojewoda mazowiecki.
W tym celu do 5 czerwca do godziny 12.00 lub do wyczerpania limitu miejsc trzeba będzie dokonać stosownej rezerwacji. W dzień wolny od pracy czynny będzie od 8.00 do 16.00 referat paszportów przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie. Na ten dzień przewidziano 300 numerków. Kolejna sobota z paszportem zapowiadana jest na 27 czerwca (zapisy rozpoczynają się od 22 czerwca). Numer telefonu, pod którym można dokonać rezerwacji: 22 695 73 02.
Referat paszportów zastrzega, że 6 czerwca nie ma możliwości odbioru dokumentu, można jedynie złożyć wniosek o nowy. Przypominamy, że obecnie nie obowiązuje paszportowa rejonizacja, a to oznacza, że z udogodnienia może skorzystać osoba mieszkająca nie tylko w stolicy czy na Mazowszu.
Pokaz ochrony przeciwpowodziowej
W ramach kontynuacji programu ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły (który funkcjonował do sierpnia 2014 r.) Państwowa Straż Pożarna zorganizowała w Małopolsce pokaz mobilnej ochrony przeciwpowodziowej. Adresowała go dla mieszkańców terenów zagrożonych powodzią oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyło w nim 11 polskich producentów urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej. Strażacy stworzyli warunki podobne do panujących podczas wezbrania wody w rzekach, nie zabrakło nawet sztucznej fali powodziowej. W ramach ćwiczeń pokazali działania, które będą podejmować podczas powodzi dla ratowania życia mieszkańców i ochrony mienia.
Program ochrony był pierwszym programem rządowym, w którym została przyjęta koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych zlewni dopływów górnej Wisły, bez uwzględniania przy tym granic administracyjnych, jak to robiono do tej pory.