Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych nie musi być obecnie przeprowadzona. Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, by zrealizować swój obowiązek.
I bynajmniej nie jest to zmiana związana z pandemią. Po prostu tak wynika z przepisów, które bywają błędnie interpretowane przez wiele osób. Przypomniało o tym właśnie Ministerstwo Rozwoju w komunikacie rozesłanym do mediów.
Wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy, zwracało w ostatnich dniach uwagę, że mogą nie zdążyć z przeprowadzeniem rokrocznej kontroli. Do rządu trafiły apele, by ustawowy termin wydłużyć. Szkopuł w tym, że wcale nie ma obowiązku teraz sprawdzać stanu budynków.
Resort rozwoju przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Ale – co kluczowe – nie oznacza to wcale, że jak w 2019 r. przeprowadzono kontrolę w marcu, to również w 2020 r. trzeba to uczynić najpóźniej w marcu. Między datą kontroli w danym roku a datą w roku poprzednim nie musi bowiem upłynąć równo 365 dni. Dlatego bezproblemowo będzie można wypełnić swój obowiązek za kilka miesięcy, byle w 2020 r.
Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju podkreśla, że nie wchodzi w grę, by w ogóle w tym roku zrezygnować z obowiązku sprawdzania stanu technicznego obiektów budowlanych. Te muszą być regularnie sprawdzane, gdyż w przeciwnym razie mogłyby stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia lub życia.
Analogiczne zasady dotyczą kontroli okresowej, którą trzeba przeprowadzać co najmniej raz na pięć lat (czyli tej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów).