W Ministerstwie Cyfryzacji zakończył się etap prekonsultacji aktów prawnych w celu szerszego zastosowania procedur cyfrowych, a tym samym zmniejszenia obciążeń prawnych.
Konfederacja Lewiatan zgłosiła postulat cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Organizacja przedsiębiorców zwróciła uwagę, że budownictwo jako innowacyjny sektor gospodarki wprowadzający nowe technologie nie doczekało się dotąd szerszego wprowadzenia procedur cyfrowych w procesie inwestycyjnym. Przykład? Obowiązek przedkładania czterech papierowych egzemplarzy projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę.
– Proponujemy, aby w ramach planowanych działań dotyczących cyfryzacji usług wziąć pod uwagę proces inwestycyjny, uwzględniając w tym geodezję i kartografię, planowanie miejscowe oraz procedury prawa budowlanego – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan, cytowana w komunikacie Lewiatana.
Zdaniem organizacji szersze wykorzystanie procedur cyfrowych powinno objąć również m.in. prawo wodne, ustawę o drogach publicznych czy prawo ochrony środowiska.