Konfederacja Lewiatan zgłosiła postulat cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Organizacja przedsiębiorców zwróciła uwagę, że budownictwo jako innowacyjny sektor gospodarki wprowadzający nowe technologie nie doczekało się dotąd szerszego wprowadzenia procedur cyfrowych w procesie inwestycyjnym. Przykład? Obowiązek przedkładania czterech papierowych egzemplarzy projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę.

– Proponujemy, aby w ramach planowanych działań dotyczących cyfryzacji usług wziąć pod uwagę proces inwestycyjny, uwzględniając w tym geodezję i kartografię, planowanie miejscowe oraz procedury prawa budowlanego – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan, cytowana w komunikacie Lewiatana.

Zdaniem organizacji szersze wykorzystanie procedur cyfrowych powinno objąć również m.in. prawo wodne, ustawę o drogach publicznych czy prawo ochrony środowiska.