Rada Ministrów przyjęła dwa projekty ustaw mających wzmocnić kontrolę bezpieczeństwa budynków.
Pierwszy z nich to nowelizacja prawa budowlanego. Prace nad nią toczyły się już w poprzedniej kadencji, ale zgodnie z zasadą dyskontynuacji rząd musi ponownie przedstawić projekt nowemu Sejmowi. Przewiduje on uproszczenie legalizacji samowoli budowlanej mającej co najmniej 20 lat. Warunkiem skorzystania z łatwiejszej i bezpłatnej procedury ma być przedstawienie ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pozwoli to państwu na kontrolowanie bezpieczeństwa starych budowli wzniesionych bez pozwolenia.
Samo uzyskanie pozwolenia na budowę również ma być łatwiejsze. Do wniosku nie trzeba będzie już dołączać projektu technicznego, a pozostałe części projektu budowlanego jedynie w trzech, a nie czterech kopiach. Wprowadzenie pięcioletniego terminu na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę lub użytkowanie budynku da z kolei większe bezpieczeństwo osobom z niego korzystającym. W projekcie wzmocniono też bezpieczeństwo pożarowe – przy zmianie przeznaczenia lokalu (np. z mieszkania na escape room) potrzebna będzie dodatkowa ekspertyza przeciwpożarowa. Projekt przewiduje ponadto poszerzenie kategorii obiektów niewymagających pozwolenia. Należeć do nich będą automaty do przechowywania paczek, sprzedaży biletów lub innych towarów czy usług, jeśli nie przekraczają trzech metrów wysokości.
Drugi projekt dotyczy zmiany ustawy o wspieraniu termo modernizacji i remontów. Pozwoli on dofinansować zwiększenie bezpieczeństwa budynków z wielkiej płyty. Ich właściciele i zarządcy będą mogli ubiegać się o pokrycie połowy kosztów dodatkowego połączenia warstwy fakturowej i nośnej. Pomoc w poprawie stanu technicznego takich budynków wielorodzinnych otrzymają też gminy (również w wysokości połowy kosztów remontu). Dotyczy to także wspólnot mieszkaniowych, w których gminy mają większość.
Etap legislacyjny
Projekty przyjęte przez rząd