statystyki

Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

autor: Bartosz Draniewicz09.10.2018, 08:47; Aktualizacja: 09.10.2018, 09:03
Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2019 rźródło: ShutterStock

Wiele firm deweloperskich czy budowlanych staje przed dylematem, co począć z ziemią z wykopu pod budowę domu albo próchniczną warstwą gleby z terenu pod pas drogi. Rzecz w tym, że nawet niezanieczyszczona gleba, która jest pozyskiwana w czasie tych prac, a nie jest wykorzystywana na danym terenie, jest w myśl prawa traktowana jako odpad. Przekazanie jej firmie posiadającej specjalistyczne zezwolenia jest kosztowne. Okazuje się, że najbardziej korzystne dla przedsiębiorców może być oddanie gleby osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, tyle że konieczne jest przy tym spełnienie dość rygorystycznych warunków i ograniczeń, w tym ilościowych - nie więcej niż 200 kg na jeden metr kwadratowy powierzchni, na którą jest nawożona gleba. Naruszenie obostrzeń skutkuje obowiązkiem usunięcia przewiezionej ziemi.

W ostatnim czasie stosunkowo często organy administracji wszczynają postępowania w sprawie usunięcia z terenu różnych nieruchomości nawiezionych tam mas ziemnych. Zwykle chodzi o ziemię przywiezioną z placów budów, np. z wykopu pod budynek czy z warstwy wierzchniej gleby usuniętej pod pas drogi. Okazuje się bowiem, że jeśli ilość nawiezionej gleby na działce przekroczyła dozwolony limit albo została wykorzystana niezgodnie z przepisami, to jest ona traktowana jako odpad.

Tak wynika z przepisów. Artykuł 2 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.; dalej: u.o.) stanowi, że „przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty”. „A zatem, gleba i materiały muszą zostać wykorzystane po pierwsze, do celów budowlanych i po drugie, na terenie, na którym zostały wydobyte” – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II OSK 2936/14). W innym wyroku wyraźnie wskazano, że w przeciwnym razie materiały takie, wydobyte w trakcie robót budowlanych, a niespełniające warunków z art. 2 pkt 3 u.o. stanowią odpady (zob. wyrok NSA z 19 września 2017 r., sygn. akt II OSK 2642/16).

Potwierdzenie można znaleźć również w par. 2 pkt 17 rozporządzenia z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923), który do grupy 17 zalicza „odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. Przypomniał o tym m.in. NSA w wyroku z 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt II OSK 1918/16). A kropkę nad i stawia uzasadnienie do ustawy o odpadach, gdzie wskazano jednoznacznie, że „stosowanie wyłączenia będzie możliwe jedynie w przypadku zagospodarowania wspomnianych mas ziemnych do celów budowlanych w miejscu, gdzie zostały wydobyte. Każda ilość wspomnianych mas ziemnych, która będzie przeznaczona do wykorzystania poza miejscem wydobycia (miejscem realizacji inwestycji), będzie podlegała przepisom ustawy o odpadach”.

Warto dodać, że przez niezanieczyszczoną glebę lub ziemię rozumie się glebę lub ziemię niezawierające substancji powodujących ryzyko w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości tych substancji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).


Pozostało 76% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Rankingi i raporty

Galerie