statystyki

Cofnięcie pozwu sprzeczne z interesem spółki jest nieważne

autor: Justyna Bartnik05.05.2015, 08:51; Aktualizacja: 05.05.2015, 09:36

Jestem jednym z trzech wspólników spółki jawnej. Spółka złożyła pozew o zapłatę przeciwko kontrahentowi. Już po wytoczeniu powództwa, ale przed wydaniem rozstrzygnięcia, jeden ze wspólników spółki powództwo wycofał, zrzekając się roszczenia. Sąd Okręgowy w Kielcach umorzył postępowanie, powołując się na cofnięcie przez stronę powodową (spółkę) pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Czy słusznie?

Nie. Dokonana przez jednego ze wspólników spółki czynność prawna polegająca na cofnięciu pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia jest nieważna stosownie do art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) w zw. z art. 2 zd. 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w zw. z art. 209 k.s.h. Jest bowiem sprzeczna z zasadami uczciwości, lojalności względem spółki, prymatu ochrony interesu spółki nad prywatnym interesem członka jej zarządu i tym samym z zasadami współżycia społecznego.

Warto podkreślić w tym miejscu, iż jeśli umowa spółki nie przewiduje inaczej, każdy ze wspólników uprawniony jest do reprezentowania spółki na zewnątrz. Zatem sąd przyjmuje cofnięcie powództwa dokonane tylko przez jednego wspólnika jako wiążące. Spółka powodowa, która powzięła informację o czynności dokonanej przed sądem, może złożyć zażalenie na postanowienie dotyczące cofnięcia powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. Ma na to ustawowe 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Zarzuty, na jakich spółka może oprzeć zażalenie w takiej sytuacji, dotyczą naruszenia art. 58 par. 2 k.c., tj. wydania rozstrzygnięcia z naruszeniem zasad współżycia społecznego, jednocześnie odwołując się do rozsądku, przyzwoitości i doświadczenia sędziego. Do oceny ważności czynności prawnej może dojść ze względu na cel, do którego osiągnięcia czynność zmierza, rażąco krzywdzące działanie jednej ze stron, zachowanie nieuczciwe, nielojalne lub naruszające interesy osób trzecich (wyrok Sądu Najwyższego z 3 lutego 2011 r., sygn. akt I CSK 261/10, Lex nr 784986).


Pozostało jeszcze 67% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane