Informacje na temat programów, możliwości wsparcia czy też planowanych terminów naboru wniosków udzielane są bezpłatnie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. W całej Polsce jest ich ponad 70. Ich lista wraz z danymi teleadresowymi jest dostępna na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl w zakładce „Znajdź punkt informacyjny”.

Aktywnie działają również Mobilne Punkty Informacyjne – czyli dyżury konsultantów w mniejszych miejscowościach. Informacje o nich publikowane są również na ww. portalu.

Aby przybliżyć przedsiębiorcom (i nie tylko) nowe programy, dotacje i specyficzne wymagania, w całej Polsce organizowane są też spotkania informacyjne i konferencje. Aktualny kalendarz takich spotkań również jest publikowany na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach” oraz na stronach instytucji regionalnych.

Najbliższe spotkania:

5 maja

● Mobilny Punkt Informacyjny w Krapkowicach, woj. opolskie

● Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych w Brzegu, woj. opolskie

7 maja

● Mobilne Punkty Informacyjne w:

Krośnie Odrzańskimi i Dąbiu, woj. lubuskie

Wołowie, woj. dolnośląskie

Iławie, woj. warmińsko-mazurskie

● Spotkanie informacyjne w Słupsku „Perspektywa 2014–2020 – wsparcie na rozwój przedsiębiorstw – przegląd Programów Operacyjnych”

8 maja

● Mobilne Punkty Informacyjne w:

Szydłowcu, woj. mazowieckie, subregion radomski

Kowale Oleckie, Zalew, woj. warmińsko-mazurskie

11 maja

● Mobilny Punkt Informacyjny w Szczytnie, woj. warmińsko-mazurskie

12 maja

● Mobilne Punkty Informacyjne w:

Strzelcach Opolskich, woj. opolskie

Istebnej, woj. śląskie

13 maja

● Spotkanie informacyjne w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie, pt. „O co chodzi w funduszach unijnych – poradnik dla początkujących”

● „Dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020” – spotkanie w Radomiu

14 maja

● Mobilny Punkt Informacyjny w Godkowie, woj. warmińsko-mazurskie

15 maja

● Mobilny Punkt Informacyjny w Dobrym Mieście, Bisztynku i Gołdapi, woj. warmińsko-mazurskie

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.