Nowe programy finansowane z Funduszy Europejskich nabierają rozpędu. W dużym stopniu są one kontynuacją działań podejmowanych w poprzednich latach, jednak jest też wiele istotnych zmian.
Informacje na temat programów, możliwości wsparcia czy też planowanych terminów naboru wniosków udzielane są bezpłatnie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. W całej Polsce jest ich ponad 70. Ich lista wraz z danymi teleadresowymi jest dostępna na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl w zakładce „Znajdź punkt informacyjny”.
Aktywnie działają również Mobilne Punkty Informacyjne – czyli dyżury konsultantów w mniejszych miejscowościach. Informacje o nich publikowane są również na ww. portalu.
Aby przybliżyć przedsiębiorcom (i nie tylko) nowe programy, dotacje i specyficzne wymagania, w całej Polsce organizowane są też spotkania informacyjne i konferencje. Aktualny kalendarz takich spotkań również jest publikowany na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Weź udział w szkoleniach i konferencjach” oraz na stronach instytucji regionalnych.
Najbliższe spotkania:
5 maja
● Mobilny Punkt Informacyjny w Krapkowicach, woj. opolskie
● Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych w Brzegu, woj. opolskie
7 maja
● Mobilne Punkty Informacyjne w:
Krośnie Odrzańskimi i Dąbiu, woj. lubuskie
Wołowie, woj. dolnośląskie
Iławie, woj. warmińsko-mazurskie
● Spotkanie informacyjne w Słupsku „Perspektywa 2014–2020 – wsparcie na rozwój przedsiębiorstw – przegląd Programów Operacyjnych”
8 maja
● Mobilne Punkty Informacyjne w:
Szydłowcu, woj. mazowieckie, subregion radomski
Kowale Oleckie, Zalew, woj. warmińsko-mazurskie
11 maja
● Mobilny Punkt Informacyjny w Szczytnie, woj. warmińsko-mazurskie
12 maja
● Mobilne Punkty Informacyjne w:
Strzelcach Opolskich, woj. opolskie
Istebnej, woj. śląskie
13 maja
● Spotkanie informacyjne w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie, pt. „O co chodzi w funduszach unijnych – poradnik dla początkujących”
● „Dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020” – spotkanie w Radomiu
14 maja
● Mobilny Punkt Informacyjny w Godkowie, woj. warmińsko-mazurskie
15 maja
● Mobilny Punkt Informacyjny w Dobrym Mieście, Bisztynku i Gołdapi, woj. warmińsko-mazurskie
Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.