Dodał, że mniej firm niż wcześniej zgłasza problemy z terminowym otrzymywaniem należności - chodzi o takie przedsiębiorstwa, które otrzymują więcej niż 75 procent wpłat bez opóźnień.

Z danych BIG InfoMonitor wynika poza tym, że niespełna 44 procent polskich firm oceniło 2013 rok pozytywnie pod względem finansowym. Dla 11 procent był to rok zmniejszonych wpływów do budżetu.

Jeśli chodzi o obecny rok, to 33 procent przedsiębiorstw planuje inwestycje, a 23 procent zamierza podnieść wynagrodzenia.