Wnioski do 26 kwietnia przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do podziału są 2 mld zł. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy zatrudniający do 10 osób, których obrót nie przekracza 2 mln euro (ok. 8,2 mln zł) rocznie. Warunki: nie mogą działać na terenie województwa wielkopolskiego, nie korzystają z pełnego ubezpieczenia KRUS i zamierzają na obszarze wiejskim otworzyć lub rozwijać już istniejące firmy.

Agencja zwraca do 50 proc. wydatków poniesionych na utworzenie nowego miejsca pracy. W przypadku jednego stanowiska pracy maksymalny pułap wynosi 100 tys. zł. Maksymalny pułap zwrotów wynosi 300 tys. zł.

Preferowani będą przedsiębiorcy planujący zatrudnienie od trzech osób w górę, którzy swoje firmy będą rozwijali w powiatach o dużym bezrobociu i gminach o małych dochodach podatkowych.

W czwartek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków na pierwszy w tym roku konkurs na wdrożenie elektronicznego biznesu B2B. Potrwa on do 6 maja. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zainwestują w systemy teleinformatyczne do automatyzacji procesów biznesowych między współpracującymi firmami. W tym roku, inaczej niż poprzednio, ubiegający się o wsparcie nie muszę udowadniać, że już mają kontrahentów – wystarczy, że współpraca zostanie nawiązana w ramach realizacji projektu. Ponadto zniesiono ograniczenie maksymalnej kwoty wsparcia do 2 mln zł. Obecnie całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro (ok. 206 mln zł), a dofinansowanie wyniesie do 70 proc. inwestycji. Biorąc pod uwagę, że na całość tego konkursu jest 229,6 mln zł, może to oznaczać, że z pieniędzy sfinansowany zostanie jeden duży projekt lub kilka malutkich. – Chodzi nam o to, by promować najlepszych. Jednak z doświadczeń z poprzednich lat wynika, że wartość projektów nie przekracza 0,8–1 mln zł – mówi Radosław Rumowski, dyrektor departamentu wsparcia biznesu PARP.

W tym tygodniu PARP ogłosi jeszcze dwa konkursy. W poniedziałek na inicjowanie działalności innowacyjnej, czyli np. tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości. Maksymalna kwota inwestycji nie może przekroczyć 10 mln zł i można się ubiegać o zwrot całości poniesionych wydatków. Do podziału jest 100 mln zł. Wnioski można składać od 23 kwietnia. W czwartek natomiast ogłoszony zostanie konkurs dla młodych (poniżej 27. roku życia) na tworzenie i rozwój gospodarki elektronicznej. Do podziału są 102 mln zł. Agencja zwróci 85 proc. poniesionych nakładów, ale nie więcej niż 80 tys. Jeśli projekty będą droższe, to kwota zwrotu może sięgnąć 600 tys. zł i nie więcej niż 70 proc. nakładów. Wnioski będą przyjmowane od 6 maja.