Oprocentowanie depozytów dla przedsiębiorstw spada szybciej niż lokat dla klientów indywidualnych – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Dobrze widać to na produktach o krótkim okresie oszczędzania, na których firmy najczęściej trzymają swoje nadwyżki finansowe.
Od października ub.r. oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw o zapadalności do jednego miesiąca spadło o 0,5 pkt proc. Odsetki gwarantowane klientom indywidualnym na takich samych lokatach obniżono średnio o 0,2 pkt proc.
Również oprocentowanie depozytów zakładanych na okres od 1 do 3 miesięcy spada szybciej w przypadku klientów firmowych (obniżka o 0,6 pkt proc.) niż indywidualnych (0,5 pkt). Z kolei w przypadku lokat o horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym od 3 do 6 miesięcy po raz pierwszy od kilku lat oprocentowanie produktów dla osób fizycznych na dłużej przewyższyło warunki oferowane przedsiębiorcom. Od października do grudnia ub.r. odsetki wypłacane klientom indywidualnym spadły średnio z 5,4 proc. do 5 proc. W tym samym czasie firmy musiały się pogodzić ze spadkiem oprocentowania z 5,2 do 4,5 proc.