Pozytywna historia kredytowa, jasny cel finansowania oraz przejrzysty biznes plan to podstawowe warunki, o których musi pamiętać osoba, która stara się o pierwszy kredyt na własny biznes.

Ubiegając się o kredyt na start należy przede wszystkim posiadać pozytywną historię kredytową. Banki sprawdzają bowiem czy dotychczasowe pożyczki były przez kredytobiorcę spłacane w terminie i czy obecnie nie ma żadnych zobowiązań.

Pozytywna historia kredytowa zwiększa szanse na własny kredyt

Należy w związku z tym dostarczyć odpowiednie zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami. Bank może także zażądać biznes-planu i wstępnych szacunków dotyczących dochodowości przedsięwzięcia.

Ważny jasny cel kredytowania

Ważne przy wyborze kredytu jest określenie na jaki cel chcemy finansowanie przeznaczyć. Firmy najczęściej starają się o kredyt inwestycyjny, obrotowy lub hipoteczny. W przypadku kiedy przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność, stosunkowo najłatwiej jest uzyskać dwa pierwsze rodzaje kredytu.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny pomaga przedsiębiorcy zakupić nowy sprzęt, zmodernizować firmę lub też wybudować nowe obiekty. Jest to kredyt długoterminowy przyznawany na okres od roku do 20 lat. Zabezpieczeniem takiego kredytu może być między innymi przeniesienie własności, weksel in blanco lub wpis hipoteki do księgi wieczystej. Często banki pozostawiają sobie w umowach zapis o możliwości skontrolowania, czy środki zostały spożytkowane na cel, który przedsiębiorca podał przy załatwianiu formalności kredytowych.

Na start lepszy kredyt obrotowy czy hipoteczny?

Na finansowanie bieżących potrzeb, przedsiębiorca może zaciągnąć kredyt obrotowy. Można przy jego pomocy opłacić m.in. zakup towarów, materiałów, bieżące zobowiązania wobec dostawców. Taki kredyt najczęściej przyznawany jest na 12 miesięcy.

Innym rodzajem kredytu dla nowych firm jest kredyt hipoteczny. Dzięki niemu można ubiegać się o kredyt w wyższej kwocie – nawet do kilkuset tysięcy. Warunkiem jego otrzymania jest zabezpieczenie w postaci nieruchomości.

W tym wypadku banki oferują dwie możliwości kredytu hipotecznego. Można zaciągnąć kredyt firmowy na budowę lub zakup nieruchomości służącej do wykonywania działalności gospodarczej. Innym rozwiązaniem jest kredyt prywatny, który sfinansuje działalność związaną z prowadzeniem firmy. Nieruchomość nie musi należeć do przedsiębiorcy. Może być to lokal, który jest własnością rodziców, dziadków czy rodzeństwa. Takie rozwiązanie pozwala również na osiągnięcie korzyści podatkowych, ponieważ umożliwia zaliczanie odsetek prywatnego kredytu do kosztów działalności gospodarczej.

Początkujący przedsiębiorca może również sfinansować działalność poprzez inne instrumenty finansowe. Należą do nich np. kredyty gotówkowe, otwarte linie kredytowe i kredyty w rachunku bieżącym. Przy wyborze odpowiedniego z nich należy zawsze mieć na uwadze zapewnienie płynności finansowej firmie oraz jej profil.

Joanna Chochowska