Każda firma, która prowadzi wymianę handlową z innymi przedsiębiorcami, musi brać pod uwagę ryzyko ich niewypłacalności. Ryzyko takie można ograniczyć, korzystając z instrumentów finansowych.
Pierwsza kategoria to ubezpieczenie należności. – Produkt ten po spełnieniu określonych warunków gwarantuje wypłatę odszkodowania w wypadku nieotrzymania płatności za faktury – mówi Ewa Krzemińska z KUKE.
Zawarcie ubezpieczenia poprzedzone jest zazwyczaj dość wnikliwą analizą sytuacji finansowej kontrahenta, z którym dana firma zamierza rozpocząć współpracę. W ten sposób szacowane jest ryzyko niewypłacalności przedsiębiorcy zamawiającego towar. Analiza prowadzona jest na podstawie przedstawionych przez niego danych finansowych, informacji z wywiadowni gospodarczych czy dokumentów dostępnych w sądach rejestrowych. – Przedsiębiorca taką analizę może przeprowadzić na własną rękę. Ale u nas usługa ta dla najmniejszych firm jest bezpłatna – zapewnia przedstawicielka KUKE.