Jak podkreślają specjaliści, zarówno opcje, jak i kontrakty forward pozwalają zminimalizować finansowe skutki wywołane wahaniami kursu złotego. Zawierając transakcje forward, przedsiębiorca zobowiązuje się do zakupu lub sprzedaży waluty w przyszłości, po z góry określonym kursie.
Kurs ten oblicza się przede wszystkim na podstawie aktualnej wyceny waluty. Jedynym bezpośrednim kosztem tej transakcji jest spread.
Dzięki zawarciu takiej transakcji eksporter zyskuje gwarancję, że np. za miesiąc czy dwa sprzeda uzyskane od kontrahentów euro czy dolary po kursie zbliżonym do aktualnego. Dodatkowo zyska, jeśli złoty w chwili sprzedaży walut będzie droższy niż ustalony w kontrakcie forward, a straci, jeśli nasza waluta będzie tańsza (bo wtedy mógłby dostać więcej złotówek). Z forwardów mogą korzystać także importerzy, którzy w ten sposób mogą sobie zagwarantować zakup walut po z góry określonej cenie. Oni także mogą dodatkowo zyskać lub stracić, jeśli kurs złotego się odchyli od wyznaczonego poziomu.