Firma, którą dotknie problem chwilowego braku płynności, ma do wyboru przynajmniej dwa produkty finansowe, którymi może się ratować: kredyty obrotowe i faktoring.
Kredyty obrotowe można podzielić na dwie podstawowe grupy: w bieżącym lub odrębnym rachunku, spłacane w ratach. To, który rodzaj będzie korzystniejszy, zależy od klienta i jego sytuacji.
Największą zaletą produktów obrotowych w oddzielnym rachunku jest możliwość wypłacania pieniędzy w transzach oraz spłata według dogodnego harmonogramu. Wypłata w transzach może być korzystna, gdy firma nie potrzebuje całości przyznanego kredytu w jednym momencie. Z kolei możliwość indywidualnego ustalenia harmonogramu spłaty zadłużenia jest korzystna dla biznesów charakteryzujących się dużą sezonowością. Klient w negocjacjach z bankiem ma możliwość ustalenia spłaty w ratach zmniejszających się w miesiącach, w których przychody są niższe. Wadą kredytów w oddzielnym rachunku jest konieczność utrzymania obrotów na odpowiednim poziomie, czego banki często wymagają.