Senacki projekt przewiduje zwolnienie z mocy prawa starszych osób od opłat radiowo-telewizyjnych. Może się to jednak wiązać z udostępnieniem operatorowi danych osobowych wszystkich abonentów.
Senatorowie Platformy Obywatelskiej złożyli w kwietniu 2014 r. projekt zmiany ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk senacki nr 627). Prace nad nim jednak się nie rozpoczęły. Jak się dowiedzieliśmy, ma to się niebawem zmienić.
– Do 15 grudnia będzie znany harmonogram dalszych działań – zapowiada Stanisław Jurcewicz, senator PO.