Abonenci, którzy dostali wezwania do zapłaty, wykorzystują lukę prawną, by odmawiać operatorowi. Ten przekonuje, że nie mają racji. Według ekspertów problem powinien rozwiązać sąd
Abonenci przekonują, że Poczta Polska nie wypełniła jednego z ciążących na niej obowiązków. Chodzi o rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 187, poz. 1342). Zgodnie z nim operator publiczny był zobowiązany zawiadomić każdego użytkownika takiego odbiornika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
List wart miliony