Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała już konkretne stawki dotyczące wysokości abonamentu RTV, które będą obowiązywać w 2019 roku. Dowiedz się, ile należy zapłacić za posiadanie radia lub telewizora oraz kto może być zwolniony z konieczności uiszczania abonamentu.

Stawki abonamentowe 2019

Zgodnie z wytycznymi KRRiT, za korzystanie z radia w 2019 r. będziemy płacić 7 zł miesięcznie. Radio razem w pakiecie z telewizją kosztować będzie natomiast 22,70 zł za jeden miesiąc. Dla osób, które zdecydują się opłacić abonament za więcej niż jeden miesiąc z góry, przewidziane zostały zniżki. Ile będą one wynosić?

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego opłaty w 2019 r. wyniosą następująco:

• 44,05 zł za dwa miesiące z góry,
• 65,35 zł za trzy miesiące z góry,
• 129,40 zł za sześć miesięcy z góry.
• 245,15 zł za rok z góry.


Dla osób, która korzystają jedynie z radia stawki objęte zniżką wglądać prezentować będą się tak:

• 13,60 zł za dwa miesiące z góry,
• 20,15 zł za trzy miesiące z góry,
• 39,90 zł za sześć miesięcy z góry,
• 75,60 zł za rok z góry.


Zwolnienia od abonamentu RTV 2019

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niektóre osoby nie muszą płacić abonamentu RTV. Kogo w 2019 r. obejmą zwolnienia? Tak jak dotychczas, abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 60 lat i mają emeryturę, ale wysokość emerytury nie może przekraczać 50 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

Co więcej, do zwolnionych niniejszego obowiązku zalicza się także osoby, które ukończyły 75 rok życia, bezrobotnych oraz osoby z pierwszą grupą inwalidzką.

Abonamentu nie muszą płacić także osoby pobierający świadczenie przedemerytalne oraz otrzymujące zasiłek opiekuńczy.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV 2019

Obowiązkiem każdej osoby posiadającej odbiornik radiowy bądź telewizyjny (poza wymienionymi wyżej wyjątkami) jest opłacenie należnego abonamentu do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Tych, którzy nie zastosują się do ustawowego obowiązku może czekać nałożenie kary finansowej. Jeśli podczas kontroli okaże się, że posiadamy odbiornik radiowy, radiowy, kara wyniesie 210 zł. W przypadku telewizora, kwota ta wynosi 681 zł.