Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma ułatwić prywatnym firmom oferowanie rachunków płatniczych. Mogą być one alternatywą dla prowadzonych przez banki ROR-ów
Informacja o założeniach do projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ułatwienia dla instytucji płatniczych są jednym z dwóch najważniejszych elementów, które mają się znaleźć w nowelizacji.
Zgodnie z założeniami instytucje płatnicze zyskają możliwość nadawania prowadzonym przez siebie rachunkom unikatowych numerów na tej samej zasadzie, na jakiej banki nadają numery prowadzonym przez siebie kontom osobistym. W zamierzeniach pomysłodawców tych zmian mają one przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług płatniczych. – Dzięki temu instytucje oferujące rachunki płatnicze zyskają szansę zbudowania pożądanej na rynku płatności równowagi dla banków – mówi Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.