Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła uregulować sprzedaż długoterminowych produktów ubezpieczeniowych w bankach. Pod koniec ubiegłego roku przedstawiła projekt rekomendacji U. Generalnie bankowcy oceniają projekt pozytywnie, ale uważają, że bez wprowadzenia zmian do rekomendacji ograniczy ona konkurencję na rynku.
– W mojej ocenie narusza on równowagę konkurencyjną pomiędzy agentami oferującymi ubezpieczenia poprzez nakładanie nadmiernych obowiązków informacyjnych na tych pracujących dla banków – tłumaczy Przemysław Guberow, dyrektor obszaru zarządzania produktem w Getin Noble Banku.
Podobne wątpliwości ma Wojciech Trybuszkiewicz, dyrektor departamentu bancassurance & affinity w Generali. – Propozycje zapisów, które nakładałyby na banki obowiązek informowania, jaką część składki stanowi ich wynagrodzenie, nie dotyczy innych przedsiębiorców działających na rynku jako pośrednicy ubezpieczeniowi – zaznacza Trybuszkiewicz. – Zatem klient nie będzie miał możliwości rzetelnego porównania ofert i wysokości wynagrodzenia pośredników – dodaje.
Rekomendacja U nakazuje także rzetelne informowanie klientów o tym, co kupują, na jak długo i jakie ryzyko wiąże się np. z wcześniejszym zerwaniem umowy. KNF chce także skończyć ze sprzedawaniem produktów inwestycyjnych niedostosowanych do potrzeb klientów, ich sytuacji finansowej i wieku.
Trybuszkiewicz uważa, że problem nierówności między agentami bankowymi i ubezpieczeniowymi załatwiłoby narzucenie wszystkim sprzedającym ubezpieczenia jednolitych zasad. Można to zrobić poprzez przygotowywane w Ministerstwie Finansów rozporządzenie, szkolenia i wymagania dla wszystkich osób wykonujących czynności agencyjne. W innym wypadku klient będzie mógł żądać od sprzedającego ubezpieczenia w banku znacznie większego zakresu informacji niż od agenta pracującego dla towarzystw.
– W takim przypadku tylko banki będą musiały ponosić dodatkowe, bardzo wysokie koszty na szkolenia agentów. Finalnie te koszty zostaną przerzucone na klientów – uważa Trybuszkiewicz.
Na dodatek rekomendacja U uniemożliwia pracownikom banku pobieranie wynagrodzenia związanego ze sprzedawaną polisą.
– Kategoryczne wskazanie przez KNF, iż wynagrodzenie możliwe jest tylko przy umowach pośrednictwa, może spowodować, że polisy z UKF będą sprzedawane wyłącznie przez zewnętrznych agentów – mówi Patrycja Duszeńko-Majchrowska, dyrektor pionu ubezpieczeń na życie i inwestycyjnych, ubezpieczeń majątkowych i osobowych w TU Europa.
Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że uwagi do projektu zostaną przekazane do 24 stycznia, a sama rekomendacja U zostanie wprowadzona w życie nie później niż do 1 listopada 2014 r.