Czy sprzedaż polisy z elementami inwestycyjnymi to pośrednictwo ubezpieczeniowe, czy może już doradztwo inwestycyjne? Odpowiedź na to pytanie poznamy jutro. Jest istotna dla setek tysięcy Polaków.
Sprawa, która trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczy szwedzkich klientów, którzy czują się oszukani przez ubezpieczycieli. Jednak – jako że przepisy w całej UE są podobne – będzie również ważna dla Polaków.
– To będzie istotny wyrok dla posiadaczy różnego rodzaju produktów o charakterze inwestycyjnym „opakowanych” w polisę. Pośrednio może on pomóc rozstrzygnąć kwestię ważności tego typu umów – potwierdza Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze rzecznika finansowego.