Funkcjonuje u nas ponad 30 mln umów bankowości internetowej. Ale odsetek korzystających ze zdalnego dostępu do kont jest mniejszy niż w krajach UE.Polski system bankowy należy do najnowocześniejszych w Europie. Liczba użytkowników bankowości internetowej i mobilnej szybko rośnie – takie zdania to codzienność na branżowych spotkaniach. Problem w tym, że korzystanie z bankowości elektronicznej w Polsce wcale nie wygląda tak dobrze.