Apelowali o to zarówno pacjenci, jak i lekarze, a ministerstwo wzięło ich zdanie pod uwagę. Dlatego trwają prace nad tym, aby darmowe leki dla osób poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia mógł przepisywać każdy lekarz.

Darmowe leki dla dzieci i seniorów. Kto będzie mógł wystawić receptę?

Według wypowiedzi wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego dla Serwisu Zdrowie Polskiej Agencji Prasowej trwają prace na tym, by bezpłatne leki dla osób poniżej 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia mogli przepisywać wszyscy lekarze. Gotowe zmiany powinny w kwietniu lub maju trafić do konsultacji publicznych.

Czy lista bezpłatnych leków zostanie poszerzona?

Jak wskazuje w rozmowie z Serwisem Zdrowie wiceminister, rozszerzona zostanie lista leków, za które wskazani pacjenci nie muszą płacić. Jednak podkreśla, że zmiany nie będą znaczne, ponieważ aktualnie lista zawiera niemal wszystkie leki dla tej populacji. Można ją znaleźć pod tym linkiem. Znajduje się na niej 2800 pozycji dla osób do 18. roku życia oraz niemal 3760 pozycji leków dla osób powyżej 65. roku życia. Co jednak warto podkreślić, liczby te nie są tożsame z liczbą leków, gdyż substancja czynna może mieć różne nazwy, postaci czy dawkowanie, a każda z nich może znaleźć się w wykazie.

"Tu przyjęliśmy praktycznie pełną listę leków, która jest przeznaczona dla tej populacji, w związku z tym właściwie nie ma już czego poszerzać" – twierdzi wiceminister.

Wydatki na leki są wyższe od początkowych szacunków

Wiceminister dodał jeszcze, że wydatki na leki przewyższyły wcześniejsze szacunki o 10 do 15 proc. Tym samym nie jest to 1,6 mld zł rocznie, jak zakładano, lecz około 1,9 mld zł.

Darmowe leki dla seniorów i dzieci

Przypomnijmy, że do końca sierpnia ubiegłego roku darmowe leki otrzymywali jedynie seniorzy powyżej 75. roku życia. Jednak 30 sierpnia 2023 roku weszły w życie przepisy, które poszerzyły zakres osób uprawnionych do bezpłatnych leków – o osoby do 18. roku życia oraz powyżej 65. roku życia. Jednak recepty mogą wystawiać tylko uprawnione do tego osoby, nie wszyscy lekarze i pielęgniarki mają do tego prawo.

Na recepcie takiej należy także umieścić kod: w przypadku recepty dla osób poniżej 18. roku życia – DZ, natomiast dla seniorów – S.

Bezpłatne leki może przepisywać aktualnie lekarz, który podpisał umowę z NFZ – pediatrzy, lekarze przyjmujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, pracujący na oddziałach szpitalnych, SOR-ach i Izbach przyjęć czy też lekarze z poradni specjalistycznej – a także pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ. Co ciekawe, jak można przeczytać na stronie pacjent.gov.pl, darmowe recepty mogą wystawiać lekarze dowolnej specjalności, którzy nie wykonują już tego zawodu, ale wciąż mają prawo do jego wykonywania, ale mogą to zrobić tylko dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub też krewnych i powinowatych w linii prostej, a także w linii bocznej – do dzieci rodzeństwa.

W związku z powyższym nie jest możliwe przepisanie darmowych leków na przykład przez lekarzy przyjmujących prywatnie.

Jakie leki są bezpłatne?

Według strony pacjent.gov.pl na liście leków wskazanych w obwieszczeniu ministra zdrowia znajdują się między innymi:

  • leki przeciwbakteryjne;
  • szczepionki;
  • leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym;
  • leki hormonalne;
  • leki antyhistaminowe;
  • leki przeciwwirusowe;
  • leki przeciwbólowe.