Regulacjami mają być objęte małe i średnie obiekty, takie jak osiedlowe lub szkolne ciepłownie, generatory energii elektrycznej czy systemów chłodzenia. Musiałyby one spełniać bardziej rygorystyczne normy i emitować do atmosfery mniej dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wprowadzone regulacje są istotne dla Polski oraz innych krajów, w których do ogrzewania mieszkań powszechnie stosowany jest węgiel.

Autor raportu w tej sprawie poseł Andrzej Grzyb zapewnił, że nowe regulacje to przykład dobrego kompromisu. Mówił, że gwarantują stopniową poprawę jakości powietrza przy zachowaniu istniejących już obiektów.

Wprowadzane zmiany, zdaniem europosła, nie wpłyną na podwyższenie cen energii, zachęcą natomiast do modernizacji i ograniczenia szkodliwych emisji. W Polsce nowe regulacje objęły około 4 tysięcy takich obiektów.