Lotos Petrobaltic uruchomił wstępną produkcję na kolejnym złożu ropy na Morzu Bałtyckim.

Chodzi o złoże B8 - podała spółka w komunikacie. Może się w nim znajdować 3 i pół miliona ton surowca. Wykorzystano do tego platformę wiertniczą Lotos Petrobaltic.

Po uruchomieniu docelowego wydobycia spółka będzie pozyskiwała ze złoża B8 do 5 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie.
Koncesja poszukiwawczo-wydobywcza dotycząca eksploatacji złoża obowiązuje do 2031 roku