Jeśli nie chcemy wpaść w pułapkę dodatkowych kosztów i limitów zużycia, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy na dostawy gazu ziemnego.
CYKL: ZMIANA SPRZEDAWCY GAZU
Po uwolnieniu rynku gazu w Polsce pojawiły się na nim nowe podmioty mogące konkurować z dotychczasowym monopolistą, a realna swoboda wyboru sprzedawcy paliwa dała odbiorcom możliwość optymalizacji kosztów pozyskania surowca, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dostaw. Wybór korzystnej oferty nie zawsze jednak jest łatwy.