Węgiel ma zostać zakupiony przez spółki do końca października 2022 r. i sprowadzony do Polski do końca kwietnia 2023 r. – wynika z nowej decyzji szefa rządu, do której dotarł DGP. Nowa wersja, datowana na 8 sierpnia, zmienia wcześniejszą decyzję premiera wydaną 13 lipca. Tamta dawała czas na zakup do końca sierpnia br., a na rozwiezienie – do końca października br. Nowe polecenie dotyczy tych samych spółek, czyli PGE Paliwa i Węglokoksu. Poza terminami zmienia się także wolumen, który oba podmioty mają ściągnąć do kraju – wzrósł z 4,5 mln t do 5 mln t.
Poprzednia decyzja Mateusza Morawieckiego, wydana 13 lipca, stanowiła odpowiedź na potencjalne problemy z zaopatrzeniem kraju w węgiel, co od momentu wybuchu wojny w Ukrainie sygnalizowali minister klimatu Anna Moskwa oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Decyzja szefa rządu zakładała, że dwie spółki mają do końca sierpnia 2022 r. kupić wyznaczoną ilość surowca (PGE Paliwa – 2,5 mln t, Węglokoks – 2 mln t), a następnie ściągnąć go do kraju w terminie do 31 października br.