Formularz można złożyć w gminie lub elektronicznie: https://zone.gunb.gov.pl/.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy do 1 MW i obejmuje nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane, czyli także biurowce, firmy, instytucje, szkoły.