Właściciele, zarządcy nieruchomości i mieszkańcy mają od dziś 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Formularz można złożyć w gminie lub elektronicznie: https://zone.gunb.gov.pl/.
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy do 1 MW i obejmuje nieruchomości zamieszkane i niezamieszkane, czyli także biurowce, firmy, instytucje, szkoły.
Dane o tym, czym ogrzewamy budynki, pozwolą na dokładną diagnozę problemu smogu w skali całego kraju. – CEEB będzie ułatwieniem w realizacji miejskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji – przyznaje Blanka Rdest-Dudak, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.
Obecnie mieszkańcy nie mają obowiązku informowania, jakich urządzeń używają do ogrzewania domów. Tymczasem programy ochrony powietrza (POP) wprowadzają daty, od kiedy stosowanie określonych kotłów i paliw będzie zabronione.
Co należy zgłosić? Kotły gazowe i na paliwa stałe, podgrzewacze, grzejniki, piece kaflowe, wolnostojące (kozy, angielki), kominki na paliwa stałe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, piece olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, sieć ciepłowniczą, instalację fotowoltaiczną, kogenerację. Zgłoszeniu nie podlegają przenośne urządzenia, np. farelka.
Co ważne, źródło ciepła dla budynku wielolokalowego, jeśli jest ogrzewany przez sieć ciepłowniczą lub wspólny kocioł węglowy, zgłosi do CEEB zarządca nieruchomości. Jeśli natomiast w lokalu jest kominek, to jego właściciel powinien złożyć deklarację samodzielnie.
Za niezłożenie deklaracji grozi grzywna wymierzana w trybie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Mandat do kwoty 500 zł będzie mogła wystawić policja, ale także strażnik gminy lub miejski lub uprawnieni do tego urzędnicy. Niewypełnienie obowiązku zgłoszenia źródła ciepła do sądu będzie mógł zgłosić wójt, burmistrz i prezydent miasta (jako oskarżyciel publiczny) – wówczas grozi grzywna do 5 tys. zł.