Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podjęło decyzję o nieprzedłużaniu koncesji i likwidacji oddziału w Egipcie, poinformowała spółka.

"Decyzja o wycofaniu się PGNiG z koncesji Baharyia zapadła z powodu wysokiego ryzyka poszukiwawczego dalszych prac i niskich szans na odkrycie istotnych akumulacji węglowodorów. Prowadzone analizy ekonomiczne wykazały, że ewentualnie możliwe do odkrycia zasoby ropy nie gwarantują dodatniego wyniku finansowego" - poinformowało "Parkiet" biuro prasowe PGNiG.

Jak dodano, bezpośrednią przyczyną wycofania się były negatywne wyniki odwiertów i przedłużająca się, niestabilna sytuacja polityczna.

PGNiG zainwestowało w tym kraju około 22 mln USD (ponad 67 mln zł). Za te pieniądze spółka m.in. wykonała dwa odwierty z wynikiem negatywnym.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.