Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że dofinansowany zostanie jedynie polski odcinek inwestycji.

Jak dodała - głównym celem pomoc jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej do Polski, dzięki zwiększeniu liczby kierunków, z których sprowadzamy paliwo. Pieniądze trafią do spółki Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia". 

Rurociąg będzie miał 371 km długości

Długość planowanego ropociągu wynosi 371 km, z czego 120 km zlokalizowane będzie po stronie ukraińskiej, a 251 km po stronie polskiej.

Planowany rurociąg naftowy Brody – Adamowo połączy rurociąg Odessa - Brody z systemem rurociągów przesyłowych „Przyjaźń” w Polsce.

 Dzięki temu połączeniu azerska ropa naftowa mogłaby będzie transportowana do rafinerii w Płocku i Gdańsku.

Projekt przedłużenia istniejącego ropociągu Odessa-Brody do Płocka, a następnie przesył ropy rurociągiem Przyjaźń do Gdańska, skąd mogłyby się odbywać dostawy dla Europy, jest częścią większego projektu: euroazjatyckiego korytarza transportu ropy, który ma połączyć Europę z zasobami regionu Morza Kaspijskiego.